Od 7:25 je vozlišče Ljubljana ICPE spet dosegljivo. Vzrok izpada napajanja so bila vzdrževalna dela na električnem omrežju.

Za nadzorni center Arnes: Matej Vadnjal
On 10/01/2015 06:32 AM, helpdesk@arnes.si wrote:
Zaradi izpada električnega napajanja je od 06:05 nedosegljivo vozlišče Ljubljana ICPE in vse članice povezane nanj. Časa do odprave napake trenutno še nimamo.

Za nadzorni center Arnes: Matej Vadnjal