Stanje-omrezja-in-storitev Oktober 2015

stanje-omrezja-in-storitev@lists.arnes.si
  • 1 udeležencev
  • 7 razprav

Izpadi optičnih povezav v Ljubljani
po Helpdesk
7 let, 11 mesecev

Nadgradnja strežnikov 13.10.2015
po Arnes Helpdesk
7 let, 11 mesecev

Arnes Filesender - vzdrževalna dela
po Arnes Helpdesk
7 let, 11 mesecev

Nadgradnja Arnes informacijskega sistema
po Arnes Helpdesk
7 let, 11 mesecev

Nadgradnja strežnikov zaključena
po Arnes Helpdesk
7 let, 11 mesecev

Izpad vozlišča v Tolminu
po helpdesk@arnes.si
7 let, 12 mesecev

Izpad vozlišča Ljubljana ICPE
po helpdesk@arnes.si
7 let, 12 mesecev
Rezultatov na stran: