Stanje-omrezja-in-storitev Februar 2015

stanje-omrezja-in-storitev@lists.arnes.si
  • 1 udeležencev
  • 4 razprav

Nedelovanje povezav preko Telekoma Slovenije
po Helpdesk
8 let, 9 mesecev

Vzdrževalna dela zaključena
po Helpdesk
8 let, 9 mesecev

Motnje v delovanju elektronske pošte 17.2.2015
po Arnes Helpdesk
8 let, 9 mesecev

Motnje v delovanju omrežja
po Miha Jemec
8 let, 9 mesecev
Rezultatov na stran: