Vzdrževalna dela na vozlišču II. gimnazija Maribor