Motnje v delovanju omrežja na področju Nove Gorice